Panum-Komplekset, Københavns Kommune

09-02-2012

VVM-undersøgelse og kommuneplantillæg for udbygning af Panum komplekset beliggende i Københavns Kommune

VVM undersøgelse og kommuneplantillæg for udbygning af Panum komplekset beliggende i Københavns Kommune. Baggrunden for planforslaget er, at Universitets- og Bygningsstyrelsen ønsker at udbygge det eksisterende Panum med laboratoriefaciliteter i en 75 meter høj bygning, derudover etableres undervisnings-, auditorie- og kantinefaciliteter.

Formålet er at styrke forsknings- og uddannelsesmiljøet på Panum Komplekset. Universitets og Bygningsstyrelsen gennemfører projektet i samarbejde med Københavns Universitet.

VVM_5_offentliggoerelse

Sagens dokumenter

Screening

Afgørelse om VVM-pligt

Bilag A - Screeningsskema 

Idéfase

Indkaldelse af ideer og forslag 

VVM i høring

Udkast til VVM-redegørelse

Udkast til VVM-tilladelse

Forslag til kommuneplantillæg

Følgebrev 

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse 

VVM offentliggøres

Udstedelsesbrev

Kommuneplantillæg

VVM-tilladelse

VVM-redegørelse

Bilag til VVM-redegørelse