Klaptilladelse: Bagenkop Havn

31-01-2012

Naturstyrelsen Odense har efter bestemmelserne i Havmiljøloven, på vegne af Langeland kommune, meddelt COWI A/S tilladelse til klapning (dumpning) af i alt 3.100 m3 oprensningsmateriale fra Bagenkop Havn. Klagefristen udløber d. 28. februar 2012 kl. 16.00.

Naturstyrelsen Odense har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 929 af 24. september 2009), på vegne af Langeland kommune, meddelt COWI A/S tilladelse til klapning (dumpning) af i alt 3.100 m 3 oprensningsmateriale fra Bagenkop Havn. Tilladelsen udløber 28. februar 2013.

Klapning af materialet skal ske på den godkendte klapplads beliggende i Marstal Bugt.

Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klager til nævnet er pålagt et gebyr - nærmere information herom kan findes på www.nmkn.dk . En eventuel klage skal indsendes til Naturstyrelsen Odense, C. F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ, så vidt muligt elektronisk på . Klagen skal være modtaget hos Naturstyrelsen senest ved klagefristens udløb: 28. februar 2012 kl. 16.00. Naturstyrelsen vil herefter videresende klagen til behandling i Natur- og Miljøklagenævnet.

Tilladelsen, der bl.a. indeholder klagevejledning, er vedhæftet.

Yderligere informationer kan fås hos Naturstyrelsen Odense, tlf. 7254 3499.

Tilladelse

Bliv klogere på klapning

Vi har samlet al information og lovstof på området

Om klapninger på havet

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag ...

Hvad er problemet med TBT?

TBT er et giftstof som stammer fra bundmaling på skibe og udgør et problem ...

Se alle typiske spørgsmål og svar