Klaptilladelse: Materiale fra Fanø Lo og Slunden

17-01-2012

Naturstyrelsen Odense har efter bestemmelserne i Havmiljøloven meddelt Fanø Færgen fornyelse af 5-årig tilladelse til klapning af max. 33.000 m3 oprensningsmateriale per år fra Fanø Lo og Slunden. Klagefristen udløber d. 14. februar 2012 kl. 16.00.

Naturstyrelsen Odense har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 929 af 24. september 2009) meddelt Fanø Færgen fornyelse af 5-årig tilladelse til klapning (dumpning) af max. 33.000 m 3 oprensningsmateriale per år fra Fanø Lo og Slunden. Tilladelsen udløber 1. februar 2017.

Klapning af materialet skal ske på de godkendte klappladser E og F i Vadehavet samt 2b og 3b i Vesterhavet.
Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klager til nævnet er pålagt et gebyr - nærmere information herom kan findes på www.nmkn.dk . En eventuel klage skal indsendes til Naturstyrelsen Odense, C. F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ. Klagen skal være modtaget hos Naturstyrelsen senest ved klagefristens udløb den 14. februar 2012 kl. 16.00. Naturstyrelsen vil herefter videresende klagen til behandling i Natur- og Miljøklagenævnet.

Tilladelsen, der bl.a. indeholder klagevejledning kan ses herunder.

Yderligere informationer kan fås hos Naturstyrelsen Odense, tlf. 7254 3503.

Tilladelse

Bliv klogere på klapning

Vi har samlet al information og lovstof på området

Om klapninger på havet

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag ...

Hvad er problemet med TBT?

TBT er et giftstof som stammer fra bundmaling på skibe og udgør et problem ...

Se alle typiske spørgsmål og svar