Tilladelse til at klappe materiale fra indsejlingen til Ballen Havn

30-01-2012

NST Aarhus har meddelt Samsø Kommune tilladelse til klapning fra indsejling til Ballen Havn. Tilladelsen udløber 29. januar 2017. Klagefrist udløber den 27. februar 2012 kl. 16.00.


Naturstyrelsen Aarhus har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 929 af 24. september 2009) meddelt Samsø Kommune tilladelse til klapning (dumpning) af 20.000 m 3 oprensningsmateriale fra indsejling til Ballen Havn. Tilladelsen udløber 29. januar 2017. Klapning af materialet skal ske på den godkendte klapplads beliggende nordøst for Ballen Havn.

Læs hele klaptilladelsen:
Klaptiladelse for Ballen Havn


Oversigtskort over klapplads samt oprensningsområde ved indsejlingen til Ballen Havn

Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klager til nævnet er pålagt et gebyr. Nærmere information herom kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside

En eventuel klage skal indsendes til :
Naturstyrelsen Aarhus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
Tlf. 7254 0000
Eller e-mail:

Klagen skal være modtaget i Naturstyrelsen senest ved klagefristens udløb: 27. februar 2012 kl. 16.00. Naturstyrelsen vil herefter videresende klagen til behandling i Natur- og Miljøklagenævnet.

Yderligere informationer kan får hos:
Naturstyrelsen Aarhus
Tlf. 7254 3864

Bliv klogere på klapning

Vi har samlet al information og lovstof på området

Om klapninger på havet

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag ...

Hvad er problemet med TBT?

TBT er et giftstof som stammer fra bundmaling på skibe og udgør et problem ...

Se alle typiske spørgsmål og svar