Sprogø Havn. Klaptilladelse frem til 10.8.2017

13-07-2012

Naturstyrelsen Roskilde har meddelt A/S Storebælt /Sprogø Havn en 5-årig tilladelse til at klappe (dumpe) i alt 3.000 m3 sand fra sejlrenden til Sprogø Havn.
Klagefrist: 10. august 2012, kl. 16.00

Naturstyrelsen Roskilde har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 929 af 24. september 2009) meddelt A/S Storebælt /Sprogø Havn en 5-årig tilladelse til at klappe (dumpe) i alt 3.000 m 3 sand fra sejlrenden til Sprogø Havn.
Tilladelsen udløber den 10. august 2017.

Tilladelsen der bl.a. indeholder klagevejledning

Klapning af materialet skal ske på en godkendt klapplads i Musholm Bugt.

Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klager til nævnet er pålagt et gebyr - nærmere information herom kan findes på www.nmkn.dk .

En eventuel klage skal indsendes til Naturstyrelsen Roskilde, . Klagen skal være modtaget hos Naturstyrelsen senest ved klagefristens udløb: 10. august 2012 kl. 16.00. Naturstyrelsen vil herefter videresende klagen til behandling i Natur- og Miljøklagenævnet.

Yderligere informationer kan fås hos Naturstyrelsen Roskilde, tlf.7254 3080.