Sprogø Havn. Klaptilladelse frem til 10.8.2017

13-07-2012

Naturstyrelsen Roskilde har meddelt A/S Storebælt /Sprogø Havn en 5-årig tilladelse til at klappe (dumpe) i alt 3.000 m3 sand fra sejlrenden til Sprogø Havn.
Klagefrist: 10. august 2012, kl. 16.00

Naturstyrelsen Roskilde har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 929 af 24. september 2009) meddelt A/S Storebælt /Sprogø Havn en 5-årig tilladelse til at klappe (dumpe) i alt 3.000 m 3 sand fra sejlrenden til Sprogø Havn.
Tilladelsen udløber den 10. august 2017.

Tilladelsen der bl.a. indeholder klagevejledning

Klapning af materialet skal ske på en godkendt klapplads i Musholm Bugt.

Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klager til nævnet er pålagt et gebyr - nærmere information herom kan findes på www.nmkn.dk .

En eventuel klage skal indsendes til Naturstyrelsen Roskilde, . Klagen skal være modtaget hos Naturstyrelsen senest ved klagefristens udløb: 10. august 2012 kl. 16.00. Naturstyrelsen vil herefter videresende klagen til behandling i Natur- og Miljøklagenævnet.

Yderligere informationer kan fås hos Naturstyrelsen Roskilde, tlf.7254 3080.

Bliv klogere på klapning

Vi har samlet al information og lovstof på området

Om klapninger på havet

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag ...

Hvad er problemet med TBT?

TBT er et giftstof som stammer fra bundmaling på skibe og udgør et problem ...

Se alle typiske spørgsmål og svar