Tilladelse til at klappe materiale fra sejlrenden til Skaven Havn, Ringkøbing Fjord

02-03-2012

Naturstyrelsen Aarhus har meddelt Skaven Havn Grundejerforening tilladelse til klapning fra sejlrenden til Skaven Havn. Tilladelsen udløber 1. marts 2017.


Naturstyrelsen Aarhus har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 929 af 24. september 2009) meddelt Skaven Havn Grundejerforening tilladelse til klapning (dumpning) af12.500 m 3 oprensningsmateriale fra sejlrenden til Skaven Havn. Tilladelsen udløber 1. marts 2017. Klapning af materialet skal ske på den godkendte klapplads beliggende ved siden af sejlrenden til Skaven Havn.

Læs hele klaptilladelsen:
Tilladelse til at klappe materiale fra sejlrenden til Skaven Havn, Ringkøbing Fjord

Oversigtskort over klapplads samt oprensningsområde ved indsejlning til Skaven Havn
Oversigtskort over klapplads samt oprensningsområde ved indsejling til Skaven Havn

Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klager til nævnet er pålagt et gebyr. Nærmere information herom kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside

En eventuel klage skal indsendes til:
NaturstyrelsenAarhus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
Tlf. 7254 0000
Eller e-mail:

Klagen skal være modtaget i Naturstyrelsen senest ved klagefristens udløb: 30. marts 2012 kl. 16.00. Naturstyrelsen vil herefter videresende klagen til behandling i Natur- og Miljøklagenævnet.

Yderligere informationer kan får hos:
Naturstyrelsen Aarhus
Tlf. 7254 3864