Aalborg Portland, Aalborg Kommune

10-10-2012

Aalborg Portland ønsker at foretage ændringer på virksomheden for blandt andet at kunne anvende en større mængde alternative brændsler og råmaterialer samt at etablere en ny ovn til cementproduktion

Aalborg Portland ønsker at foretage ændringer på virksomheden for blandt andet at kunne anvende en større mængde alternative brændsler og råmaterialer samt at etablere en ny ovn til cementproduktion.

Ændringerne og udvidelserne består af tre delprojekter, som alle geografisk ligger indenfor virksomhedens eksisterende anlægs- og indvindingsområde:

  • Anvendelse af større mængde alternative brændsler og råmaterialer i eksisterende og fremtidige ovne
  • Fortsat indvinding af kridt i Kridtgraven og fastlæggelse af efterbehandling efter endt indvinding
  • Etablering af en ny cementovn med tilhørende hjælpeanlæg

VVM_5_offentliggoerelse

Sagens dokumenter

Idéfase

Indkaldelse af ideer og forslag 

VVM i høring

Del 1 indledning

Del 2 Ikke-tekniske resume fra Miljøvurderingen

Del 3 forslag til kommuneplantillæg

Del 4a Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport med bilag

Del 4b Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport med bilag-2

Del 4c Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport med_bilag-3

Del 5 Udkast til råstoftilladelse Aalborg Portland

Del 6a: Udkast til Miljøgodkendelser

Rettelsesblad side 14 (14.6.2012 kl. 13.50)

Del 6b: Udkast til Miljøgodkendelser

Se mere om miljøgodkendelserne på Miljøstyrelsens hjemmeside 

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse med bilag 

VVM offentliggøres

Annonce

Udstedelsesbrev kommuneplantillæg

Kommuneplantillæg

Kopi af miljøgodkendelse 1

Kopi af miljøgodkendelse 2

Kopi af råstoftilladelse - Aalborg Portland