Klaptilladelse: Oprensningsmateriale fra Aarhus Havn

06-09-2012

Naturstyrelsen har efter bestemmelserne i Havmiljøloven meddelt Aarhus Havn tilladelse til klapning (dumpning) af 60.000 m3 oprensningsmateriale i perioden 4. oktober 2012 til 30. oktober 2013. Klagefristens udløb: 4. oktober kl. 16.00.

Naturstyrelsen har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 929 af 24. september 2009) meddelt Aarhus Havn tilladelse til klapning (dumpning) af 60.000 m3 oprensningsmateriale i perioden 4. oktober 2012 til 30. oktober 2013.

Klapning af materialet skal ske i Aarhus Havns beskyttede klapbassin ved Øster Bølgebryder.

Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klager til nævnet er pålagt et gebyr - nærmere information herom kan findes på www.nmkn.dk . En eventuel klage skal indsendes til Naturstyrelsen, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg. Klagen skal være modtaget hos Naturstyrelsen senest ved klagefristens udløb den 4. oktober 2012 kl. 16.00. Naturstyrelsen vil herefter videresende klagen til behandling i Natur- og Miljøklagenævnet.

Klaptilladelse Aarhus Havn 2012 , der bl.a. indeholder klagevejledning.

Yderligere informationer kan fås hos Naturstyrelsen Aarhus, tlf. 7254 3868.

Bliv klogere på klapning

Vi har samlet al information og lovstof på området

Om klapninger på havet

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag ...

Hvad er problemet med TBT?

TBT er et giftstof som stammer fra bundmaling på skibe og udgør et problem ...

Se alle typiske spørgsmål og svar