Klaptilladelse: Oprensningsmateriale fra Sejlrenden til Egense Havn

24-04-2013

Naturstyrelsen har meddelt Egense Sejlklub tilladelse til klapning (dumpning) af 6.000 m3 oprensningsmateriale i perioden 22. maj 2013 til 22. maj 2018.
Klagefristens udløb den 22. maj 2012 kl. 16.00.

Naturstyrelsen har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 929 af 24. september 2009) meddelt Egense Sejlklub tilladelse til klapning (dumpning) af 6.000 m3 oprensningsmateriale i perioden 22. maj 2013 til 22. maj 2018.

Klapning af materialet skal ske på eksisterende klapplads umiddelbart på nord og sydsiden af sejlrenden.

Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klager til nævnet er pålagt et gebyr - nærmere information herom kan findes på www.nmkn.dk . En eventuel klage skal indsendes til Naturstyrelsen, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg. Klagen skal være modtaget hos Naturstyrelsen senest ved klagefristens udløb den 22. maj 2012 kl. 16.00. Naturstyrelsen vil herefter videresende klagen til behandling i Natur- og Miljøklagenævnet.

Klaptilladelsen Egense Lystbådehavn, der bl.a. indeholder klagevejledning.

Yderligere informationer kan fås hos Naturstyrelsen Aarhus, tlf. 72542598.

Bliv klogere på klapning

Vi har samlet al information og lovstof på området

Om klapninger på havet

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag ...

Hvad er problemet med TBT?

TBT er et giftstof som stammer fra bundmaling på skibe og udgør et problem ...

Se alle typiske spørgsmål og svar