Klaptilladelse: Oprensningsmateriale fra Genetablering af sejlrenden til Haarum Havn.

30-04-2013

Naturstyrelsen har meddelt Harboøre Fjordfiskerforening tilladelse til klapning (dumpning) af 30.000 m3 i perioden 1. juni 2013 til 30. april 2015.
Klagefristens udløb den 28. maj 2013 kl. 16.00.

Klaptilladelse Haarum Havn

Naturstyrelsen har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 929 af 24. september 2009) meddelt Harboøre Fjordfiskerforening tilladelse til klapning (dumpning) af 30.000 m3 oprensningsmateriale i perioden 1. juni 2013 til 30. april 2015.

Klapning af materialet skal ske på eksisterende klapplads ved Gåseholm i den vestlige del af Limfjorden.

Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klager til nævnet er pålagt et gebyr - nærmere information herom kan findes på www.nmkn.dk . En eventuel klage skal indsendes til Naturstyrelsen, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg. Klagen skal være modtaget hos Naturstyrelsen senest ved klagefristens udløb den 28. maj 2013 kl. 16.00. Naturstyrelsen vil herefter videresende klagen til behandling i Natur- og Miljøklagenævnet.

Klaptilladelse Haarum Havn , der bl.a. indeholder klagevejledning.

Yderligere informationer kan fås hos Naturstyrelsen, tlf. 7254 2598.

Klaptilladelse Haarum Havn

Bliv klogere på klapning

Vi har samlet al information og lovstof på området

Om klapninger på havet

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag ...

Hvad er problemet med TBT?

TBT er et giftstof som stammer fra bundmaling på skibe og udgør et problem ...

Se alle typiske spørgsmål og svar