Klaptilladelse for indsejlingen til Bogense Havn.

28-08-2013

Naturstyrelsen har meddelt Bogense Havn og Marina en 5-årig tilladelse til at klappe i alt 10.000 m3 oprensningsmateriale fra indsejlingen til havnen på klapplads K_194_01, Nordvest for Bogense. Klagefristen udløber den 25. september 2013 kl. 16.00.

Naturstyrelsen har meddelt Bogense Havn og Marina en 5-årig tilladelse til at klappe i alt 10.000 m3 oprensningsmateriale fra indsejlingen til havnen på klapplads K_194_01, Nordvest for Bogense. Klagefristen udløber den 25. september 2013 kl. 16.00.

Tilladelsen udløber den 26. september 2018.

Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klager til nævnet er pålagt et gebyr - nærmere information herom kan findes på www.nmkn.dk.

En eventuel klage skal indsendes til Naturstyrelsen, senest ved klagefristens udløb: 25. september 2013 kl. 16.00. Naturstyrelsen vil herefter videresende klagen til behandling i Natur- og Miljøklagenævnet.

Tilladelsen, kan downloades her.

Yderligere informationer kan fås hos Naturstyrelsen, tlf. 7254 2598.