Etablering af et nyt 150 kV jordkabelanlæg mellem station Bjørnholt og station Herning er ikke VVM-pligtig

02-08-2013

Naturstyrelsen har afgjort at anmeldelse fra Energinet.dk om, at etableringen af et nyt 150 kV jordkabelanlæg mellem Bjørnholt i Silkeborg Kommune til station Herning i Herning Kommune ikke er VVM-pligtig. Klagefrist 30. august 2013.

Naturstyrelsen har afgjort at anmeldelse fra Energinet.dk om, at etableringen af et nyt 150 kV jordkabelanlæg mellem station Bjørnholt i Silkeborg Kommune via Ikast-Brande Kommune til station Herning i Herning Kommune ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse), da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. bkg. nr. 1510 af 15/12-10, § 3, stk. 2.

Naturstyrelsen afgørelse og anmeldelsen kan ses på her på siden eller kan fås ved henvendelse til Naturstyrelsen, som også kan give yderligere oplysninger om projektet.

Klagevejledning

Inden 4 uger fra i dag kan afgørelsen påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Klagen skal sendes til Naturstyrelsen eller som e-post til . Angiv venligst journalnummer NST-130-00182.

Beskrivelse af klageberettigede, gebyr og betingelser for klage fremgår af afgørelsen og kan ses på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder.

Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København Ø.
Tlf.: 72 54 00 00
e-postadresse:

Materialer

Anmeldelse (pdf)
Screeningsafgørelse (pdf)
Bilag A - screeningsskema (pdf)
Oversigtskort