Grenaa Lystbådehavn: Klaptilladelse for indsejlingen og forhavn.

16-08-2013

Naturstyrelsen har meddelt Grenaa Lystbådehavn v/Norddjurs Kommune en 5-årig tilladelse til at klappe (dumpe) 10.000 m3/år oprensningsmateriale fra indsejlingen og forhavnen til havnen på klapplads K_150_01, øst for Grenaa. Klagefristen udløber den 13. september 2013 kl. 16.00.

Naturstyrelsen har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 929 af 24. september 2009) meddelt Grenaa Lystbådehavn v/ Norddjurs Kommune en 5-årig tilladelse til at klappe (dumpe) 10.000 m3/år oprensningsmateriale fra indsejlingen og forhavnen til havnen. Klapning af materialet skal ske på klapplads K_150_01, øst for Grenaa.
Tilladelsen udløber den 13. september 2018.
Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klager til nævnet er pålagt et gebyr - nærmere information herom kan findes på www.nmkn.dk .
En eventuel klage skal indsendes til Naturstyrelsen, senest ved klagefristens udløb: 13. september 2013 kl. 16.00. Naturstyrelsen vil herefter videresende klagen til behandling i Natur- og Miljøklagenævnet.
Tilladelsen, kan downloades her .
Yderligere informationer kan fås hos Naturstyrelsen, tlf. 7254 2598.