Klaptilladelse Ballen Færgehavn

06-12-2013

Naturstyrelsen har meddelt Samsø kommune en 5-årig tilladelse til at klappe (dumpe) 90.000 m3/år uddybningsmateriale fra etablering af ny færgehavn ved Ballen på klapplads K_143_04, nord-øst for Ballen. Klagefristen udløber den 3. januar 2014 kl. 16.00.

Naturstyrelsen har efter bestemmelserne i havmiljølovens § 26, jf. bekendtgørelse nr. 963 af 3. juli 2013 af lov om beskyttelse af havmiljøet Havmiljøloven meddelt Samsø kommune, Ballen Færgehavn en 5-årig tilladelse til at klappe (dumpe) 90.000 m3/år uddybningsmateriale ved etableringen af ny færgehavn. Klapning af materialet skal ske på klapplads K_143_04, nord-øst for Ballen Samsø.

Tilladelsen udløber den 1. februar 2019.

Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klager til nævnet er pålagt et gebyr - nærmere information herom kan findes på www.nmkn.dk .

En eventuel klage skal indsendes til Naturstyrelsen, Obfuscated Email senest ved klagefristens udløb: 3. januar 2014 kl. 16.00. Naturstyrelsen vil herefter videresende klagen til behandling i Natur- og Miljøklagenævnet.

Tilladelsen, kan downloades her .

Yderligere informationer kan fås hos Naturstyrelsen, tlf. 7254 2598.


Bliv klogere på klapning

Vi har samlet al information og lovstof på området

Om klapninger på havet

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag ...

Hvad er problemet med TBT?

TBT er et giftstof som stammer fra bundmaling på skibe og udgør et problem ...

Se alle typiske spørgsmål og svar