Klaptilladelse Mou Lystbådehavn

11-12-2013

Naturstyrelsen har meddelt Mou Lystbådehavn en 5-årig tilladelse til at klappe (dumpe) 1.500 m3/år oprensningsmateriale fra indsejlingen og forhavnen på klapplads K_156_04, beliggende nordøst for Mou Lystbådehavn. Klagefristen udløber den 8. januar 2014 kl. 16.00.

Naturstyrelsen har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (Havmiljølovens § 26, jf. bekendtgørelse nr. 963 af 3. juli 2013 af lov om beskyttelse af havmiljøet) meddelt Mou Lystbådehavn en 5-årig tilladelse til at klappe (dumpe) 1.500 m3/år oprensningsmateriale fra sejlrenden til havnen. Klapning af materialet skal ske på klapplads K_156_04, beliggende nord-øst for Mou Lystbådehavn.

Tilladelsen udløber den 8. januar 2019.

Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klager til nævnet er pålagt et gebyr - nærmere information herom kan findes på www.nmkn.dk .

En eventuel klage skal indsendes til Naturstyrelsen, Obfuscated Email senest ved klagefristens udløb: 8. januar 2014 kl. 16.00. Naturstyrelsen vil herefter videresende klagen til behandling i Natur- og Miljøklagenævnet.

Tilladelsen, kan downloades her .

Yderligere informationer kan fås hos Naturstyrelsen, tlf. 72542598.

Bliv klogere på klapning

Vi har samlet al information og lovstof på området

Om klapninger på havet

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag ...

Hvad er problemet med TBT?

TBT er et giftstof som stammer fra bundmaling på skibe og udgør et problem ...

Se alle typiske spørgsmål og svar