Tuborg Sydhavn. Klaptilladelse

20-12-2013

Naturstyrelsen har meddelt Tuborg Sydhavn en to-årig tilladelse til at klappe (dumpe) 7.000 m3 oprensnings- og uddybningsmateriale fra etablering af en bølgebryder ud for havnen. Klagefristen udløber den 17. januar 2016 kl 16.00.

Naturstyrelsen har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 929 af 24. september 2009) meddelt Tuborg Sydhavn en to-årig tilladelse til at klappe (dumpe) 7.000 m3 oprensnings- og uddybningsmateriale fra etablering af en bølgebryder ud for havnen. Tilladelsen udløber den 18. januar 2016.

Tuborg Sydhavn der bl.a. indeholder klagevejledning.

Klapning af materialet skal ske på en klapplads beliggende nordøst for Vedbæk.

Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klager til nævnet er pålagt et gebyr - nærmere information herom kan findes på www.nmkn.dk .

En eventuel klage skal indsendes til Naturstyrelsen, Obfuscated Email senest ved klagefristens udløb: 17. januar 2014 kl. 16.00. Naturstyrelsen vil herefter videresende klagen til behandling i Natur- og Miljøklagenævnet.

Yderligere informationer kan fås hos Naturstyrelsen, tlf. 7254 4937.

Bliv klogere på klapning

Vi har samlet al information og lovstof på området

Om klapninger på havet

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag ...

Hvad er problemet med TBT?

TBT er et giftstof som stammer fra bundmaling på skibe og udgør et problem ...

Se alle typiske spørgsmål og svar