Aabenraa Havn: Tilladelse til klapning af 10.000 m3 uddybningsmaterialer

05-02-2013

Naturstyrelsen har efter bestemmelserne i Havmiljøloven meddelt Aabenraa Havn tilladelse til klapning af 10.000 m3 uddybningsmaterialer 4 områder af Aabenraa Havn. Klagefristen udløber d. 5. marts 2013 kl. 16.00.

Naturstyrelsen har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 929 af 24. september 2009) meddelt Aabenraa Havn tilladelse til klapning (dumpning) af 10.000 m3 uddybningsmaterialer 4 områder af Aabenraa Havn. Tilladelsen udløber 1. marts 2015.

Klapning af materialet skal ske på klapplads ved Aabenraa Fjord og klapplads ved Torø Banke i Lillebælt.

Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klager til nævnet er pålagt et gebyr - nærmere information herom kan findes på www.nmkn.dk .
En eventuel klage skal indsendes til Naturstyrelsen, C. F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ - så vidt muligt elektronisk på . Klagen skal være modtaget hos Naturstyrelsen senest ved klagefristens udløb den 5. marts 2013 kl. 16.00. Naturstyrelsen vil herefter videresende klagen til behandling i Natur- og Miljøklagenævnet.

Tilladelsen, der bl.a. indeholder klagevejledning, er vedhæftet.

Yderligere informationer kan fås hos Naturstyrelsen, tlf. 7254 3503.

Klaptilladelse - uddybningsmaterialer fra Aabenraa Havn

Bliv klogere på klapning

Vi har samlet al information og lovstof på området

Om klapninger på havet

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag ...

Hvad er problemet med TBT?

TBT er et giftstof som stammer fra bundmaling på skibe og udgør et problem ...

Se alle typiske spørgsmål og svar