Kirk Kapital tilladt klapning af sediment fra Vejle Havn

10-01-2013

Naturstyrelsen har meddelt Kirk Kapital tilladelse til klapning af 60.000 m3 sediment fra Vejle Havn ifm. opførelse af domicil. Klagefrist: 7. februar 2013 kl. 16.

Naturstyrelsen har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 929 af 24. september 2009) meddelt Kirk Kapital tilladelse til klapning (dumpning) af i alt 60.000 m3 sediment fra Vejle Havn. Tilladelsen er gældende til og med den 31. december 2014.

Klapning af materialet skal ske på den godkendte klapplads øst for Trelde Næs.

Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klager til nævnet er pålagt et gebyr - nærmere information herom kan findes på www.nmkn.dk . En eventuel klage skal indsendes til Naturstyrelsen, gerne elektronisk på , senest ved klagefristens udløb den 7. februar 2013 kl. 16.00.

Klaptilladelsen, der bl.a. indeholder klagevejledning, er vedhæftet.

Klaptilladelse

Yderligere informationer kan fås hos Naturstyrelsen, tlf. 7254 3080.

Bliv klogere på klapning

Vi har samlet al information og lovstof på området

Om klapninger på havet

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag ...

Hvad er problemet med TBT?

TBT er et giftstof som stammer fra bundmaling på skibe og udgør et problem ...

Se alle typiske spørgsmål og svar