Klaptilladelse: Materiale fra kanal i Vejle Lystbådehavn

07-05-2013

Naturstyrelsen har efter bestemmelserne i Havmiljøloven meddelt Vejle Kommune tilladelse til klapning (dumpning) af max. 13.000 m3 uddybningsmaterialer fra etablering af kanal ved Vejle Lystbådehavn. Klagefristen udløber d. 4. juni 2013 kl. 16.00.

Naturstyrelsen har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 929 af 24. september 2009) meddelt Vejle Kommune tilladelse til klapning (dumpning) af max. 13.000 m 3 uddybningsmaterialer fra etablering af kanal ved Vejle Lystbådehavn. Tilladelsen udløber 31. juni 2014.

Klapning af materialet skal ske på den godkendte klapplads ud for Treldenæs.

Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klager til nævnet er pålagt et gebyr - nærmere information herom kan findes på www.nmkn.dk . En eventuel klage skal indsendes til Naturstyrelsen, E-mail: Obfuscated Email . Klagen skal være modtaget hos Naturstyrelsen senest ved klagefristens udløb den 4. juni 2013 kl. 16.00. Naturstyrelsen vil herefter videresende klagen til behandling i Natur- og Miljøklagenævnet.

Tilladelsen, der bl.a. indeholder klagevejledning, er vedhæftet.

Yderligere informationer kan fås hos Naturstyrelsen Odense, tlf. 7254 2618.

Klaptilladelse: Materiale fra kanal i Vejle Lystbådehavn

Bliv klogere på klapning

Vi har samlet al information og lovstof på området

Om klapninger på havet

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag ...

Hvad er problemet med TBT?

TBT er et giftstof som stammer fra bundmaling på skibe og udgør et problem ...

Se alle typiske spørgsmål og svar