Den regionale vandforsyning Sjælsø Vandværk

07-03-2013

Fællesudvalget for Vandindvinding ved Sjælsø (FVS - Nordvand) skal have fornyet sin tilladelse til at indvinde vand til Sjælsø Vandværk. Ansøgningen er på 11,1 mio. m3 vand.

Sjælsø Vandværk er et regionalt vandværk, der siden 1930’erne har indvundet grundvand i området omkring Sjælsø og nord og øst for søen. Vandværket har en tilladelse til at indvinde og behandle 11 mio. m3 grundvand til drikkevand om året.

Sjælsø Vandværk modtager vand fra 8 kildepladser, og hver kildeplads består af et antal indvindingsboringer, der henter vand fra undergrunden.

Fredensborg, Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe og Gentofte kommuner forsynes med vand fra Sjælsø Vandværk samtidig med, at der produceres drikkevand fra egne vandværker. Hørsholm kommune råder ikke over en egenproduktion, men får udelukkende vand fra Sjælsø Vandværk.

Sideløbende med udarbejdelse af VVM-redegørelsen udarbejdes der et forslag til kommuneplantillæg.

2-VVM-tidslinje-idefase.png

Sagens dokumenter

Idéfase

Indkaldelse af ideer og forslag har været udsendt udsendt i offentlig fra den 10. december 2011 til den 6. januar 2012.

Indkaldelse af idéer og forslag

VVM-redegørelsen er under udarbejdelse.

Lovstof

Reglerne om miljøvurdering er lidt forskellige, afhængig af om det drejer sig om planer eller konkrete projekter.

Læs mere om love og regler for miljøvurdering

Læs mere om love og regler for VVM