Klaptilladelse: Oprensningsmateriale fra Hanstholm Havn v/ Kystdirektoratet

14-03-2013

Naturstyrelsen har meddelt Kystdirektoratet en 5-årig tilladelse til klapning (dumpning) af i alt 700.000 m3 oprensningsmateriale på en klapplads øst for Hanstholm Havn.
Klagefrist: Den 11. april 2013 kl. 16.00.

Naturstyrelsen har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 929 af 24. september 2009) meddelt Kystdirektoratet tilladelse til klapning (dumpning) af 700.000 m3 oprensningsmateriale i perioden 12. april 2013 til 11. april 2018.

Klapning af materialet skal ske på ny klapplads øst for Hanstholm Havn.

Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klager til nævnet er pålagt et gebyr - nærmere information herom kan findes på www.nmkn.dk . En eventuel klage skal indsendes til Naturstyrelsen, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg email: . Klagen skal være modtaget hos Naturstyrelsen senest ved klagefristens udløb den 11. april 2013 kl. 16.00. Naturstyrelsen vil herefter videresende klagen til behandling i Natur- og Miljøklagenævnet.

Klaptilladelsen Hanstholm Havn, der bl.a. indeholder klagevejledning.

Yderligere informationer kan fås hos Naturstyrelsen Aarhus, tlf. 72542598.