Klaptilladelse: Oprensningsmateriale fra Hanstholm Havn v/ Kystdirektoratet

14-03-2013

Naturstyrelsen har meddelt Kystdirektoratet en 5-årig tilladelse til klapning (dumpning) af i alt 700.000 m3 oprensningsmateriale på en klapplads øst for Hanstholm Havn.
Klagefrist: Den 11. april 2013 kl. 16.00.

Naturstyrelsen har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 929 af 24. september 2009) meddelt Kystdirektoratet tilladelse til klapning (dumpning) af 700.000 m3 oprensningsmateriale i perioden 12. april 2013 til 11. april 2018.

Klapning af materialet skal ske på ny klapplads øst for Hanstholm Havn.

Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klager til nævnet er pålagt et gebyr - nærmere information herom kan findes på www.nmkn.dk . En eventuel klage skal indsendes til Naturstyrelsen, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg email: . Klagen skal være modtaget hos Naturstyrelsen senest ved klagefristens udløb den 11. april 2013 kl. 16.00. Naturstyrelsen vil herefter videresende klagen til behandling i Natur- og Miljøklagenævnet.

Klaptilladelsen Hanstholm Havn, der bl.a. indeholder klagevejledning.

Yderligere informationer kan fås hos Naturstyrelsen Aarhus, tlf. 72542598.

Bliv klogere på klapning

Vi har samlet al information og lovstof på området

Om klapninger på havet

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag ...

Hvad er problemet med TBT?

TBT er et giftstof som stammer fra bundmaling på skibe og udgør et problem ...

Se alle typiske spørgsmål og svar