Miljøvurdering indeholdende VVM redegørelse og Miljørapport For indvinding af hvidt sand i udlagt graveområde i Tranum Klitplantage

15-11-2013

Frist for indsigelser og bemærkninger: 10. januar 2014

Naturstyrelsen offentliggør forslag til kommuneplantillæg samt en vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for indvinding af hvidt sand i Tranum Klitplantage i Jammerbugt Kommune. Graveområdet indeholder store mængder hvidt sand i en kvalitet, der er efterspurgt til blandt andet hvid cement. Hvidt sand er karakteristisk ved et lavt jernindhold og er en sjælden og værdifuld sandressource.

Baggrunden for planforslaget er, at Naturstyrelsen, Vendsyssel ønsker at udnytte denne sjældne ressource og vil med den rette efterbehandling kunne skabe et nyt naturområde, der forventes at fremstå mere varieret landskabeligt og med en mere artsrig natur end det er tilfældet inden for plantagen i dag. Naturstyrelsen har indsendt en VVM-anmeldelse på et projektområde på 170 ha og efterfølgende ansøgt om tilladelse til indvinding af hvidt sand inden for en del af projektområdet på ca. 80,4 ha.

Ifølge VVM-bekendtgørelsen er det i dette tilfælde Naturstyrelsen, der står for planlægningen. Derfor er det Naturstyrelsen, som sender forslaget til kommuneplantillæg og VVM-redegørelse i offentlig høring.

Se materialet her på siden eller kontakt Naturstyrelsen, Tværgående planlægning, som også kan give yderligere oplysninger om projektet.

Frist for indsigelser og bemærkninger

Indsigelser og øvrige bemærkninger til planforslag og miljørapport kan sendes til Naturstyrelsen, Tværgående planlægning frem til den 10. januar 2014 . Naturstyrelsen vil herefter tage endelig stilling til, om der skal åbnes mulighed for at gennemføre projektet. Indsigelser og bemærkninger skal være skriftlige og sendes til:

Naturstyrelsen, Tværgående planlægning
Haraldsgade 53
2100 København Ø
Tlf.: 7254 3000
e-post: Obfuscated Email

Anfør venligst dit navn og adresse samt journal nr. NST-131-00017

Dokumenter

VVM-redegørelse (pdf; 22mb)
Kommuneplantillæg (pdf; 3mb)
Følgebrev - indvinding af hvidt sand i Tranum Klitplantage (pdf;0,5 mb)

Kort over projektområdet

Mailabonnement

Skriv dig på mailinglisten, og få en mail, når Naturstyrelsen udsender annoncer om Plan og VVM.

Abonner på annonceringer om
Plan og VVM