Stien over den nye jernbane ved Vestvolden er ikke VVM-pligtig

11-10-2013

Naturstyrelsen har afgjort at anmeldelse fra Banedanmark om, at stiløsningen ved den nye København-Ringsted banes krydsning med Voldgaden ved Vestvolden i Hvidovre Kommune ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse), da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet. Klagefrist fredag den 8. november 2013.

Naturstyrelsen har afgjort at anmeldelse fra Banedanmark om, at stiløsningen ved den nye København-Ringsted banes krydsning med Voldgaden ved Vestvolden i Hvidovre Kommune ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse), da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. bkg. nr. 1510 af 15/12-10, § 3, stk. 2.

Naturstyrelsens afgørelse og anmeldelsen kan ses her på siden eller kan fås ved henvendelse til Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, som også kan give yderligere oplysninger om projektet.

Klagevejledning

Inden 4 uger fra i dag kan afgørelsen påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Klagen skal sendes til Naturstyrelsen eller som e-post til Obfuscated Email . Angiv venligst journalnummer NST-130-00266.

Beskrivelse af klageberettigede, gebyr og betingelser for klage fremgår af afgørelsen og kan ses på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder.

Naturstyrelsen

Haraldsgade 53

2100 København Ø.

Tlf.: 72 54 00 00

e-postadresse: Obfuscated Email

Anmeldelse

Afgørelse

Bilag A - Screeningsskema

Bilag 1_Vestvolden_Oversigtskort

Bilag 2_Omlægning af Voldgaden

Bilag 3_Illustrationer af Vestvolden med omlægning af Voldgade og den nye bane

Bilag 4_Miljøredegørelse hæfte 3 side 30

Bilag 5_Miljøredegørelse hæfte 3 side 43-44

Bilag 6_Miljøredegørelse hæfte 3 side 46-47

Bilag 7_Miljøredegørelse hæfte 3 side 56

Bilag 8_Miljøredegørelse hæfte 3 side 61

Mailabonnement

Skriv dig på mailinglisten, og få en mail, når Naturstyrelsen udsender annoncer om Plan og VVM.

Abonner på annonceringer om
Plan og VVM