Aarhus Havn: Klaptilladelse for uddybningsmateriale

06-09-2013

Naturstyrelsen har meddelt Aarhus Havn tilladelse til at klappe (dumpe) 200.000 m3/år uddybnungsmateriale fra sejlrenden til havnen på klapplads K_141_02, ved Aarhus Havns Øster Bølgebrydder. Klagefristen udløber den 4. oktober 2013 kl. 16.00.

Naturstyrelsen har meddelt Aarhus Havn tilladelse til at klappe (dumpe) 200.000 m3/år uddybnungsmateriale fra sejlrenden til havnen på klapplads K_141_02, ved Aarhus Havns Øster Bølgebrydder. Klagefristen udløber den 4. oktober 2013 kl. 16.00.

Selve annoncen:
Naturstyrelsen har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 929 af 24. september 2009) meddelt Aarhus Havn en tilladelse til at klappe (dumpe) 200.000 m3/år oprensningsmateriale fra Svejebassinet. Klapning af materialet skal ske på klapplads K_141_02, På sydsiden af Øster Bølgebrydder.
Tilladelsen udløber den 01. maj 2014.
Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klager til nævnet er pålagt et gebyr - nærmere information herom kan findes på www.nmkn.dk .
En eventuel klage skal indsendes til Naturstyrelsen, senest ved klagefristens udløb: 4. oktober 2013 kl. 16.00. Naturstyrelsen vil herefter videresende klagen til behandling i Natur- og Miljøklagenævnet.
Tilladelsen, kan downloades her .
Yderligere informationer kan fås hos Naturstyrelsen, tlf. 7254 2598.