Aarhus Havn: Klaptilladelse for uddybningsmateriale

06-09-2013

Naturstyrelsen har meddelt Aarhus Havn tilladelse til at klappe (dumpe) 200.000 m3/år uddybnungsmateriale fra sejlrenden til havnen på klapplads K_141_02, ved Aarhus Havns Øster Bølgebrydder. Klagefristen udløber den 4. oktober 2013 kl. 16.00.

Naturstyrelsen har meddelt Aarhus Havn tilladelse til at klappe (dumpe) 200.000 m3/år uddybnungsmateriale fra sejlrenden til havnen på klapplads K_141_02, ved Aarhus Havns Øster Bølgebrydder. Klagefristen udløber den 4. oktober 2013 kl. 16.00.

Selve annoncen:
Naturstyrelsen har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 929 af 24. september 2009) meddelt Aarhus Havn en tilladelse til at klappe (dumpe) 200.000 m3/år oprensningsmateriale fra Svejebassinet. Klapning af materialet skal ske på klapplads K_141_02, På sydsiden af Øster Bølgebrydder.
Tilladelsen udløber den 01. maj 2014.
Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klager til nævnet er pålagt et gebyr - nærmere information herom kan findes på www.nmkn.dk .
En eventuel klage skal indsendes til Naturstyrelsen, senest ved klagefristens udløb: 4. oktober 2013 kl. 16.00. Naturstyrelsen vil herefter videresende klagen til behandling i Natur- og Miljøklagenævnet.
Tilladelsen, kan downloades her .
Yderligere informationer kan fås hos Naturstyrelsen, tlf. 7254 2598.

Bliv klogere på klapning

Vi har samlet al information og lovstof på området

Om klapninger på havet

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag ...

Hvad er problemet med TBT?

TBT er et giftstof som stammer fra bundmaling på skibe og udgør et problem ...

Se alle typiske spørgsmål og svar