Projektselskabet Havn 2 Aps Tilladelse til klapning af materiale fra Middelfart Havn.

04-09-2013

Naturstyrelsen har meddelt Projektselskabet Havn 2 Aps en 1-årig tilladelse til at klappe i alt 17.445 m3 oprensning-/uddybningsmateriale fra lokaliteten Kappelsbjerg i Middelfart Havn på klapplads K_164-02, ud for Fredericia. Klagefristen udløber den 2. oktober 2013 kl. 16.00.
Tilladelsen udløber den 3. oktober 2014.

Projektselskabet Havn 2 Aps. Tilladelse til klapning af materiale fra Middelfart Havn.

Naturstyrelsen har meddelt Projektselskabet Havn 2 Aps en 1-årig tilladelse til at klappe i alt 17.445 m 3 oprensning-/uddybningsmateriale fra lokaliteten Kappelsbjerg i Middelfart Havn på klapplads K_164-02, ud for Fredericia. Klagefristen udløber den 2. oktober 2013 kl. 16.00.

Tilladelsen udløber den 3. oktober 2014.

Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klager til nævnet er pålagt et gebyr - nærmere information herom kan findes på www.nmkn.dk.

En eventuel klage skal indsendes til Naturstyrelsen, senest ved klagefristens udløb: 2. oktober 2013 kl. 16.00. Naturstyrelsen vil herefter videresende klagen til behandling i Natur- og Miljøklagenævnet.

Tilladelsen, kan downloades her .

Yderligere informationer kan fås hos Naturstyrelsen, tlf. 7254 2598.