Projektselskabet Havn 2 Aps Tilladelse til klapning af materiale fra Middelfart Havn.

04-09-2013

Naturstyrelsen har meddelt Projektselskabet Havn 2 Aps en 1-årig tilladelse til at klappe i alt 17.445 m3 oprensning-/uddybningsmateriale fra lokaliteten Kappelsbjerg i Middelfart Havn på klapplads K_164-02, ud for Fredericia. Klagefristen udløber den 2. oktober 2013 kl. 16.00.
Tilladelsen udløber den 3. oktober 2014.

Projektselskabet Havn 2 Aps. Tilladelse til klapning af materiale fra Middelfart Havn.

Naturstyrelsen har meddelt Projektselskabet Havn 2 Aps en 1-årig tilladelse til at klappe i alt 17.445 m 3 oprensning-/uddybningsmateriale fra lokaliteten Kappelsbjerg i Middelfart Havn på klapplads K_164-02, ud for Fredericia. Klagefristen udløber den 2. oktober 2013 kl. 16.00.

Tilladelsen udløber den 3. oktober 2014.

Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klager til nævnet er pålagt et gebyr - nærmere information herom kan findes på www.nmkn.dk.

En eventuel klage skal indsendes til Naturstyrelsen, senest ved klagefristens udløb: 2. oktober 2013 kl. 16.00. Naturstyrelsen vil herefter videresende klagen til behandling i Natur- og Miljøklagenævnet.

Tilladelsen, kan downloades her .

Yderligere informationer kan fås hos Naturstyrelsen, tlf. 7254 2598.

Bliv klogere på klapning

Vi har samlet al information og lovstof på området

Om klapninger på havet

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag ...

Hvad er problemet med TBT?

TBT er et giftstof som stammer fra bundmaling på skibe og udgør et problem ...

Se alle typiske spørgsmål og svar