Brejning lystbådehavn klaptillladelse

04-04-2014

Naturstyrelsen har meddelt Brejning Lystbådehavn tilladelse til at klappe (dumpe) 1400 m3 oprensningsmateriale fra et område i bunden af havnen. Klagefristen udløber: 2. maj 2014 kl. 16.00.

Naturstyrelsen har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 929 af 24. september 2009) meddelt Brejning Lystbådehavn en 2- årig tilladelse til at klappe (dumpe) 1400 m3 oprensningsmateriale fra et område i bunden af havnen. Tilladelsen udløber den 3. maj 2016.

 

Tilladelse Klaptilladelse Brejning Lystbådhavn der bl.a. indeholder klagevejledning

 

Klapning af materialet skal ske på klapplads Brejning Hoved (K_164_02).

 

Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klager til nævnet er pålagt et gebyr - nærmere information herom kan findes på www.nmkn.dk .

 

En eventuel klage skal indsendes til Naturstyrelsen, senest ved klagefristens udløb: 2. maj 2014 kl. 16.00. Naturstyrelsen vil herefter videresende klagen til behandling i Natur- og Miljøklagenævnet.

 

Yderligere informationer kan fås hos Naturstyrelsen, tlf. 7254 4901.