Høring af udkast til tilladelse til indvinding af råstoffer i området 562-LD Jyske Rev

18-12-2014

Hermed meddeles om høring af udkast til tilladelse til indvinding af råstoffer i området 526-LD Jyske Rev

Thyborøn NordsøRal A/S meddeles hermed om høring af udkast til tilladelse til indvinding af råstoffer i området 526-LD Jyske Rev.

Udkast til tilladelse er meddelt på baggrund af ansøgning af 14. januar 2014 fra firmaet Thyborøn NordsøRal A/S. 

Tilladelsen gælder for en samlet indvinding på 500.000 m³ i eneretsperioden, dog
maksimalt 500.000 m³ om året.

Høringsfristen er 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen, jf. råstoflovens § 26 b, stk. 1. Frist for bemærkninger udløber således d. 15. januar 2015.

Bemærkninger bedes sendt til Naturstyrelsen, så vidt muligt elektronisk på Obfuscated Email.

 

Se udkast til tilladelse og miljøredegørelse