Fredericia Rangerbanegård - henstilling af farligt gods

18-12-2014

Banedanmark driver Fredericia Rangerbanegård, hvor der henstilles af togvogne med farligt gods, herunder kemikalier som betegnes som både brandfarlige/brandnærende stoffer, miljøfarlige stoffer og giftige stoffer.

Banedanmark har brugt Fredericia Rangerbanegård til midlertidig henstilling af godsvogne, herunder godsvogne med farligt gods i mere end 70 år. Efter en ændring af Risikobekendtgørelsen i 2006, begyndte man at regulere transportvirksomheder med henstilling af farligt gods.

For at undersøge hvilke virkninger henstillingen af farligt gods har på miljøet og for fremover at kunne stille vilkår til henstillingen af farligt gods på Fredericia Rangerbanegård skal omrangeringen og henstillingen nu vurderes i en VVM-redegørelse. Togvognene står midlertidig og afventer videre transport. Det vil sige, at indholdet i godsvognene ikke bliver omlastet eller på anden vis håndteret, mens det befinder sig på rangerbanegården.

VVM-redegørelsen og risikoanalysen er under udarbejdelse.

2a-VVM-tidslinje-uden-screening-idefase.png

Sagens dokumenter

Idefase

Indkaldelse af ideer og forslag har været udsendt udsendt i offentlig høring fra den 18. december 2014 til den 29. januar 2015.

Indkaldelse af idéer og forslag

 

Lovstof

Reglerne om miljøvurdering er lidt forskellige, afhængig af om det drejer sig om planer eller konkrete projekter.

Læs mere om love og regler for miljøvurdering