Naturstyrelsen Himmerland bortforpagter græsareal ved Drastrup Skov ved Svenstrup

11-02-2014

Cirka 11 hektar græsarealer bortforpagtes i Drastrup Skov ved Svenstrup for en 6-årig periode. Arealerne må ikke modtage kemiske bekæmpelsesmidler.


Annonce for bortforpagtning (pdf)

Følgebrev til budgivere (pdf)

Kontrakt til forpagtningsaftale (pdf)

Skraverede arealer i gul ramme bortforpagtes

Kort over græsarealerne. De skraverede arealer i gul ramme bortforpagtes.

Arealer i gul ramme bortforpagtes

Kort over de græsarealer der bortforpagtes. Arealerne er dem indenfor de gule rammer.

Kontakt

Hvis du ønsker yderligere information om salg og udleje, skal du kontakte Naturstyrelsens lokale enheder.
Find en lokal enhed