Mullerup Lystbådehavn. Klaptilladelse

24-02-2014

Naturstyrelsen har meddelt JSO Invest en 1-årig tilladelse til at klappe (dumpe) 1500 m3 oprensningsmateriale fra indløbet til Mullerup Lystbådehavn. klagefristen udløber: 24. marts 2014 kl. 16.00.

Naturstyrelsen har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 929 af 24. september 2009) meddelt JSO Invest en 1-årig tilladelse til at klappe (dumpe) 1500 m3 oprensningsmateriale fra indløbet til Mullerup Lystbådehavn. Tilladelsen udløber den 25. marts 2015.

Tilladelse Mullerup.pdf der bl.a. indeholder klagevejledning

Klapning af materialet skal ske på klapplads Musholm Bugt (K_027_01).

Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klager til nævnet er pålagt et gebyr - nærmere information herom kan findes på www.nmkn.dk .

En eventuel klage skal indsendes til Naturstyrelsen, senest ved klagefristens udløb: 24. marts 2014 kl. 16.00. Naturstyrelsen vil herefter videresende klagen til behandling i Natur- og Miljøklagenævnet.

Yderligere informationer kan fås hos Naturstyrelsen, tlf. 7254 4937.

Bliv klogere på klapning

Vi har samlet al information og lovstof på området

Om klapninger på havet

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag ...

Hvad er problemet med TBT?

TBT er et giftstof som stammer fra bundmaling på skibe og udgør et problem ...

Se alle typiske spørgsmål og svar