Auktion 9. april 2014 - indkaldelse af interessetilkendegivelser - frist 26. februar 2014

29-01-2014

Naturstyrelsen inviterer interesserede parter til at udpege de farvandsområder, der på baggrund af forventede behov, ønskes omfattet af auktion 9. april 2014. Frist den 26. februar 2014 for indsendelse til Naturstyrelsen.

Naturstyrelsen indkalder interessetilkendegivelser forud for afholdelse af auktion over råstofområder på havet. Interessetilkendegivelser skal fremsendes til styrelsen senest den 26. februar 2014. Auktionen planlægges afholdt den 9. april 2014. Læs mere her

Mere om råstofindvinding på havet

Høringer
Høringer over forslag til love, bekendtgørelser, vejledninger o.lign. - herunder råstofområdet - findes under Lovstof - Høringer

Meddelelser til råstofbranchen
Udover de mere formelle annonceringer indrykker Naturstyrelsen også en en række meddelelser til råstofbranchen.
Se Meddelelser til råstofbranchen

Råstofindvinding på havet
Læs mere om råstofindvinding på havet