Kystdirektoratet: Klaptilladelse for Grådybet, sejlrenden til Esbjerg.

24-01-2014

Naturstyrelsen har meddelt Kystdirektoratet en 5-årig tilladelse til at klappe (dumpe) 5,2 mill. m3/år oprensningsmateriale fra sejlrenden Grådybet til Esbjerg Havn på tidligere anvendte klapplads 2b (K_119_02) og 3b K_119_01, beliggende vest for sejlrenden. Klagefristen udløber den 21. februar 2014 kl. 16.00.

Naturstyrelsen har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 963 af 3. juli 2013) meddelt Kystdirektoratet en 5-årig tilladelse til at klappe (dumpe) 5,2 mill. m3/år oprensningsmateriale fra sejlrenden Grådybet til Esbjerg Havn. Klapning af materialet skal ske på klapplads 2b (K_119_02) og 3b K_119_01, beliggende vest for sejlrenden.

Tilladelsen udløber den 1. marts 2019.

Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klager til nævnet er pålagt et gebyr - nærmere information herom kan findes på www.nmkn.dk .

En eventuel klage skal indsendes til Naturstyrelsen, Obfuscated Email senest ved klagefristens udløb: 21. februar 2014 kl. 16.00. Naturstyrelsen vil herefter videresende klagen til behandling i Natur- og Miljøklagenævnet.

Tilladelsen, kan downloades her .

Yderligere informationer kan fås hos Naturstyrelsen, tlf. 7254 2598.

Bliv klogere på klapning

Vi har samlet al information og lovstof på området

Om klapninger på havet

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag ...

Hvad er problemet med TBT?

TBT er et giftstof som stammer fra bundmaling på skibe og udgør et problem ...

Se alle typiske spørgsmål og svar