Horsens Havn: Klaptilladelse for uddybning ved kaj 18

30-01-2014

Naturstyrelsen har meddelt Horsens Havn tilladelse til at klappe (dumpe) 50.000 m3/år uddybningsmateriale fra kaj 18 Horsens Havn på klapplads K_164_01, Treldenæs. Klagefristen udløber den 27.februar 2014 kl. 16.00.

Naturstyrelsen har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 963 af 3. juli 2013) meddelt Horsens Havn tilladelse til at klappe (dumpe) 50.000 m3/år uddybningsmateriale fra området foran kaj 18 Horsens Havn. Klapning af materialet skal ske på klapplads K_164_01, Treldenæs.

Tilladelsen udløber den 31. december 2014.

Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klager til nævnet er pålagt et gebyr - nærmere information herom kan findes på www.nmkn.dk .

En eventuel klage skal indsendes til Naturstyrelsen, Obfuscated Email senest ved klagefristens udløb: 27. februar 2014 kl. 16.00. Naturstyrelsen vil herefter videresende klagen til behandling i Natur- og Miljøklagenævnet.

Tilladelsen, kan downloades her .

Yderligere informationer kan fås hos Naturstyrelsen, tlf. 7254 2598.

Bliv klogere på klapning

Vi har samlet al information og lovstof på området

Om klapninger på havet

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag ...

Hvad er problemet med TBT?

TBT er et giftstof som stammer fra bundmaling på skibe og udgør et problem ...

Se alle typiske spørgsmål og svar