Mejericluster Vestjylland, Arla, Ringkøbing-Skjern Kommune

15-01-2014

Arla ønsker at udvide produktion og anlæg på de tre eksisterende produktionssteder samt på det fælles renseanlæg

Arla ønsker at udvide produktion og anlæg på de tre eksisterende produktionssteder samt på det fælles renseanlæg. Virksomhederne er beliggende ved Videbæk og omfatter Arinco, Danmark Protein, Nr. Vium Mejeri samt et fælles renseanlæg.

Miljøstyrelsen er miljømyndighed for projektet og har gennemført screening og idéfase. Naturstyrelsen har herefter overtaget sagen, jf. § 11, stk. 3 i VVM-bekendtgørelsen og har sendt forslag til komuneplantillæg, udkast til VVM-tilladelse samt en vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for Mejericluster Vestjylland i Ringkøbing-Skjern Kommune i høring i perioden 28. oktober til 23. december 2013.

Arla Foods amba ARINCO har i sammenhæng med VVM'en søgt Miljøstyrelsen om miljøgodkendelse til bygningsmæssige og produktionsmæssig udvidelse af produktionen på op til 120.000 tons/år.
Arla Foods amba Nr. Vium Mejeri har endvidere søgt om miljøgodkendelse til udvidelse af renseanlæg med udledning af spildevand til Vorgod Å til 12.500 m3/døgn.

Miljøstyrelsens udkast til miljøgodkendelser af det ansøgte er offentliggjort på Miljøstyrelsens hjemmeside

VVM_5_offentliggoerelse

Sagens dokumenter

Screening & Idéfase

Miljøstyrelsen er miljømyndighed for projektet og har gennemført screening og idéfase. Naturstyrelsen har herefter overtaget sagen, jf. § 11, stk. 3 i VVM-bekendtgørelsen, og har sendt forslag til kommuneplantillæg, VVM-redegørelsen samt udkast til VVM-tilladelse i høring.
Læs anmeldelse og idéforslag på Miljøstyrelsens hjemmeside

VVM i høring

Forslag til kommuneplantillæg

Udkast til VVM-tilladelse

VVM-redegørelse

Bilag til VVM-redegørelsen:

Bilag A.1

Bilag A.2

Bilag A.3

Bilag A.4

Bilag A.5

Bilag A.6

Bilag A.7

Bilag A.8

Bilag A.9

Bilag A.10

Bilag A.11

Bilag A.12

Bilag A.13

Bilag A.14

Bilag A.15

Bilag A.16

Bilag A.17

Bilag A.18

Baggrundsnotat_Miljøstyrelsen_MFS_Klorid

Kortlægning af økotoksikologiske værdier for Natriumklorid

Kortbilag kap. 4-19 

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse  

VVM offentliggøres

VVM-redegørelse (se under høring)

VVM-tilladelse

Kommuneplantillæg

Udstedelsesbrev