Naturgenopretningsprojekt i Lille Vildmose, Aalborg Kommune

28-01-2014

Formålet med Naturgenopretningsprojektet i Ll. Vildmose er at bevare den eksisterende højmose (Tofte Mose)

Formålet med Naturgenopretningsprojektet i Ll. Vildmose er at bevare den eksisterende højmose (Tofte Mose) ved at mindske afvandingen fra mosen, at genskabe Birke Sø og at bevare de rester af tørv, der findes i området nordvest for mosen (Smidie- og Purkerfenner) gennem vandstandshævning for derved at skabe de rette betingelser for at områderne på lang sigt kan udvikle sig til højmose igen. Det sker ved at gennemføre fire delprojekter:

  • Vandstandshævning i Purkerfenner
  • Vandstandshævning i Smidiefenner
  • Genetablering af Birke Sø
  • Etablering af dæmning sydøst for Birke Sø langs nordkanten af Tofte Mose

VVM_5_offentliggoerelse

Sagens dokumenter

Screening

Anmeldelse

Screeningsafgørelse om VVM-pligt

Idéfase

Indkaldelse af ideer og forslag

VVM i høring

Forslag til kommuneplantillæg til Aalborg Kommuneplan for Naturgenopretningsprojekt i Ll. Vildmose

Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport

Ikke teknisk resume (fra Miljøvurderingen)

Præcisering af figur i forslag til kommuneplantillæg til Aalborg Kommuneplan for Naturgenopretningsprojekt i Ll. Vildmose, April 2013

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse

Bilag til sammenfattende redegørelse

VVM offentliggøres

VVM-tilladelse

Udstedelsesbrev til Aalborg Kommune

Kommuneplantillæg