Ny ovnlinje på Nordforbrænding i Hørsholm Kommune

28-01-2014

Nordforbrænding I/S i Hørsholm Kommune ønsker at etablere en ny Ovnlinje 5. Der er tale om en erstatning inden for den eksisterende godkendte kapacitet.

Nordforbrænding I/S ønsker at etablere en ny Ovnlinje 5. Der er tale om en erstatning inden for den eksisterende godkendte kapacitet.

Den nye Ovnlinje 5 erstatter affaldsbehandlingskapaciteten på tre ældre eksisterende, nedslidte varmtvandslinjer (Ovnlinje 1-3), der er forældede såvel teknologisk som miljømæssigt.

De tre varmtvandslinjer tages ud af drift, efter at Ovnlinje 5 er indkørt. Desuden fjernes den eksisterende aflæsningshal mod syd, og der etableres en ny og større, overdækket og lukket aflæsningshal.

VVM_5_offentliggoerelse

Sagens dokumenter

Miljøstyrelsen er miljømyndighed for projektet og har gennemført screening, idéfase og offentlig høring. Naturstyrelsen har herefter overtaget sagen, jf. § 11, stk. 3 i VVM-bekendtgørelsen, og udsteder det endelige kommuneplantillæg til Hørsholm Kommune og VVM-tilladelse til Nordforbrænding I/S.

Læs anmeldelse, VVM redegørelse, ikke-teknisk resumé og forslag til kommuneplantillæg på Miljøstyrelsens hjemmeside  


Sammenfattende Redegørelse

Sammenfattende redegørelse

Følgebrev

VVM offentliggøres

VVM-tilladelse

Udstedelsesbrev til kommune

Kommuneplanttillæg 7