Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 562-JD, Jyske Rev G.

16-07-2014

Thyborøn NordsøRal A/S har fået tilladelse til indvinding af råstoffer i område 562-JD, Jyske Rev G

Thyborøn NordsøRal A/S har fået tilladelse til indvinding af råstoffer i område 562-JD, Jyske Rev G. Tilladelsen gælder for en samlet indvinding på 2 mio. m³ i eneretsperioden dog maksimalt 1 mio. m³ om året. Tilladelsen er gældende fra den 14. august 2014 og indtil den tilladte mængde er indvundet, dog senest den 14. august 2019.

Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgning af 20. december 2013, præciseret 13. maj og 10. juni 2014 om tilladelse til en samlet indvinding over 5 år på 2 mio. m³ råstoffer med en maksimal årlig indvinding på 1 mio. m³ i auktionsområde 31-162C.

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen, jf. råstoflovens § 26 b, stk. 1. Klagefristen udløber således d. 13. august 2014.

Klage bedes sendt til Naturstyrelsen, så vidt muligt elektronisk på .

Se tilladelsen her