Indvinding i fællesområder i første kvartal 2014

30-06-2014

Naturstyrelsen har udarbejdet oversigt over indvinding i fællesområder per 31. marts 2014.

Naturstyrelsen har udarbejdet oversigt over indvinding i fællesområder 1 kvartal 2014. Oversigten indeholder oplysninger om samlede mængder og samlede restmængder. Oversigten indeholder også oversigt over eventuelle årlige tilladte mængder og restmængder i 2014.

Der gøres opmærksom på, at restmængden i 556-AA Keldsnor er opbrugt, samt at der ikke må indvindes yderligere i 506-FA Nordby Bugt før opgørelsen for 2. kvartal foreligger.  Endvidere gøres opmærksom på, at mængden i 554-AA Skovshoved er lille, og at styrelsen har anmodet tilladelseshavere om indberette, når der indvindes.