• Klaptilladelse til Mommark

  28-05-2014

  Naturstyrelsen har meddelt Mommark Strand Aps en tilladelse til at klappe (dumpe) 10.00 m3 oprensningsmateriale fra et område i sejlrenden og indsejlingen til M..

 • Tilladelse til opsætning af hegn på Hammerknuden

  28-05-2014

  Miljøministeren har meddelt tilladelse i medfør af bekendtgørelse af 1. december 1967 om fredning af Hammerknuden til, at Naturstyrelsen kan opsætte ca. 3.400 m..

 • Klaptilladelse til Orehoved Havn

  21-05-2014

  Naturstyrelsen har meddelt Guldborgsund Havne tilladelse til at klappe (dumpe) 20.000 m3 oprensningsmateriale fra Orehoved Havn. Klagefristen udløber: 18. juni..

 • Klaptilladelse til Gedser Lystbådehavn

  21-05-2014

  Naturstyrelsen har meddelt Gedser Havn tilladelse til at klappe (dumpe) 5.000 m3 oprensningsmateriale fra Gedser Havn. Klagefristen udløber: 18. juni 2014 kl...

 • Klaptilladelse til NCC Roads A/S, Avedøre Råstofhavn

  20-05-2014

  Naturstyrelsen har meddelt NCC Roads A/S tilladelse til at klappe (dumpe) 15.000 m3 oprensningsmateriale fra indløbet til Avedøre Råstofhavn. Klagefristen udløb..

 • Havmølleparken Horns Rev 3

  20-05-2014

  Naturstyrelsen offentliggør sammen med Energistyrelsen forslag til kommuneplantillæg samt en VVM-redegørelse for opførelse af havmøllepark på Horns Rev 3. Hørin..

 • Femern Bælt forbindelsen - offentlig høring af tysk VVM

  13-05-2014

  Offentlig høring af den tyske VVM vedr. Femern Bælt forbindelsen. FRIST for høringssvar 3. juli 2014

Søg i arkivet