Ændring af hastigheden på banestrækningen Køge-Næstved - VVM i høring

07-03-2014

Høring af VVM-redegørelse for ændring af hastigheden fra 120 km/t til op til 160 km/t på jernbanestrækningen Køge-Næstved

Naturstyrelsen offentliggør hermed VVM-redegørelse for vurdering af virkninger på miljøet for ændring af hastigheden fra 120 km/t til optil 160 km/t på jernbanestrækningen Køge-Næstved. Baggrunden for VVM-redegørelsen er, at Banedanmark på baggrund af folketingest tilkendegivelse via aftalen om togfonden DK ønsker at undersøge konsekvenserne af de miljømæssige påvirkninger ved den nævnte hastighedsopgradering.


Ifølge VVM-bekendtgørelsen er det i dette tilfælde Naturstyrelsen, der står for planlægningen. Naturstyrelsen sender derfor denne VVM-redegørelse i offentlig høring.


Da Banedanmark samtidig er myndighed for udarbejdelse af VVM redegørelsen for elektrificering af strækningen Køge Nord – Næstved, indeholder den offentliggjorte VVM-redegørelse begge VVM-projekter.


Se VVM-redegørelsen på www.Naturstyrelsen.dk eller på Banedanmarks hjemmeside www.bane.dk eller få materialet ved henvendelse til Naturstyrelsen, som også kan give yderligere oplysninger om projektet.


Frist for indsigelser og bemærkninger

Indsigelser og øvrige bemærkninger til VVM redegørelsen kan sendes til Naturstyrelsen frem til den 5. maj 2014. Naturstyrelsen vil herefter tage endelig stilling til, om der kan udstedes VVM tilladelse. Indsigelser og bemærkninger skal være skriftlige og sendes til:


Naturstyrelsen

Haraldsgade 53, 2100 København Ø

e-post:  

Anfør venligst dit navn og adresse samt jr. nr.: NST-131-00174

VVM_3_hoering

Sagens dokumenter

Screeningen

Anmeldelse

Screeningsafgørelse

Bilag A - Screeningsskema

Bilag 1 - Oversigtskort

Bilag 2 - Kort 1

Bilag 3 - Kort 2

Bilag 4 - Kort 3

Idefase

Indkaldelse af ideer og forslag - Ændring af hastigheden på banestrækningen Køge-Næstved

Høring

Følgebrev til offentlighedsfasen

VVM-redegørelse

 

Fagnotat - Affald og ressourcer

Bilag til affald og ressourcer

Bilag 1

 

Fagnotat - Anlægsbeskrivelse

Bilag til anlægsbeskrivelse

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

Bilag 4

Bilag 5

Bilag 6

Bilag 7

Bilag 8

 

Fagnotat - Areal- og ekspropriationsbehov

Bilag til areal- og ekspropriationsbehov

Bilag 1

Bilag 2-1

Bilag 2-2

Bilag 3

Bilag 4

Bilag 5

Bilag 6

 

Fagnotat - Elektromagnetisk påvirkning

 

Fagnotat - Emissioner

 

Fagnotat - Grundvand og drikkevand

Bilag til grundvand og drikkevand

Bilag 1

 

Fagnotat - Jord og jordforurening

Bilag til jord og jordforurening

Bilag 1

Bilag 2-1

Bilag 2-2

Bilag 3

Bilag 4

 

Fagnotat - Klimatilpasning

 

Fagnotat - Kulturhistoriske og rekreative interesser

Bilag til kulturhistoriske og rekreative interesser

Bilag 1

Bilag 2

 

Fagnotat - Landskab og arkitektur

 

Fagnotat - Natur og overfladevand

Bilag til natur og overfladevand

Bilag 1

Bilag 2-1

Bilag 2-2

Bilag 3

Bilag 4

Bilag 5

Bilag 6

Bilag 7

Bilag 8

Bilag 9

 

Fagnotat - Planforhold

Bilag til planforhold

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

Bilag 4

 

Fagnotat - Støj og vibrationer

 

Fagnotat - Trafikale gener og øvrige gener i anlægsfasen

Bilag til trafikale gener og øvrige gener i anlægsfasen

Bilag 1