Oversigt over indvinding i fællesområder pr. 31. december 2013

20-03-2014

Naturstyrelsen har udarbejdet oversigt over indvinding i fællesområder per 31. december 2013. Oversigten indeholder ikke de ændringer i fællesområder som blev gennemført med bekendtgørelse nr. 1398 af 12. december 2013 om udlægning af fællesområder og som trådte i kraft per 1. januar 2014. Det kan oplyses, at restmængden i område 554-CA Disken efterfølgende er opbrugt, og der derfor ikke må indvindes i området. Der gøres endvidere opmærksom på, at restmængden i område 566-AA Keldsnor og 554-AA Skovshoved er ved at være opbrugte.

Naturstyrelsen har udarbejdet oversigt over indvinding i fællesområder per 31. december 2013. Oversigten indeholder ikke de ændringer i fællesområder som blev gennemført med bekendtgørelse nr. 1398 af 12. december 2013 om udlægning af fællesområder og som trådte i kraft per 1. januar 2014. Oversigt over indvinding i fællesområder 4. kvartal 2013.

Der gøres opmærksom på, at restmængden i område 554-CA Disken i januar 2014 er opbrugt, og der derfor ikke må indvindes i området. Dette er meddelt tilladelseshaverne.

Der gøres endvidere opmærksom på, at restmængderne i område 566-AA Keldsnor og 554-AA Skovshoved er ved at være opbrugte.