Fase 2 for efterforskning efter skifergas i Nordjylland

10-11-2014

Total E&P Denmark har valgt at stoppe projektudviklingen og dermed trække anmeldelsen af projektet for efterforskning efter skifergas ved Dybvad i Frederikshavn Kommune.

Total og statens olie- og gasselskab, Nordsøfonden, fik i 2010 en licens til efterforskning af olie og gas i Nordjylland. Efterforskningen var delt i 2 faser. Fase 1 varr etablering af en efterforskningsboring med henblik på at undersøge, om der eksisterede skiferlag i undergrunden, som indeholder naturgas (skifergas). Frederikshavn Kommune har givet VVM-tilladelse til fase 1 og boringen forventes etableret primo 2015.

Efterforskningsboringen skulle etableres i Frederikshavn Kommune i krydset mellem Ovnstrupvej og Skævevej ca. 5 km vest for Dybvad og 3 km øst for Brønden, se fig. 1.

Total E&P Denmark har valgt at stoppe projektudviklingen og dermed trække anmeldelsen af projektet for efterforskning efter skifergas ved Dybvad i Frederikshavn Kommune. Naturstyrelsen foretager sig ikke yderligere i sagen.

Sagens dokumenter

Anmeldelse

Afgørelse om VVM-pligt