Råstofindvinding på havet: Auktion i november 2014 aflyst

28-10-2014

Naturstyrelsen har ikke modtaget interessetilkendegivelser forud for en eventuel auktion i november måned. Derfor er auktionen i november 2014 aflyst.

Naturstyrelsen har ikke modtaget interessetilkendegivelser til brug for afholdelse af auktion i november 2014. Derfor er auktionen i november 2014 aflyst.

Se Auktioner