Statslige naturarealer til græsning og høslet udbydes

31-10-2014

Naturstyrelsen udbyder følgende forpagtningsaftaler:

Til afgræsning med heste og/eller kreaturer:

A. Vedvarende græsarealer ved Bjerre Enge, Ribe – 9 ha

Til afgræsning med kreaturer:
B. Lavtliggende engarealer ved Hasberg Sø, Sæd – 5 ha

Til høslæt eller wraphø:
C. Græsarealer ved Lovrup Skov, Ø. Gasse – 6 ha

D. Græsarealer ved Lindetskovgård, Arnum – 5 ha

Tilbudsskema vedr. forpagtning af Naturstyrelsens arealer

Naturstyrelsen udbyder følgende græsningsaftale:

Til afgræsning med kvæg af nøjsom race:
E. Skovgræsning ved Dravedhus, Draved Skov – 9 ha

Tilbudsskema vedr. leje af Naturstyrelsens arealer

 

Arealerne udbydes på markedsvilkår i henhold til udbudsmateriale

Der afholdes besigtigelse i uge 48 – Torsdag d. 27/11 2014

Areal A. kl. 9:00 Areal C. kl. 14:30
Areal B. kl. 11:30 Areal D. kl. 16:00
Areal E. kl. 13:00

Mødested og/eller nærmere oplysninger om arealerne:

Ring til Skovfoged Jens Hjerrild Hansen på tlf. 21 79 17 27

Påtegnet tilbudsskema skal være Naturstyrelsen, Vadehavet i hænde
pr. brev eller mail senest mandag d. 8/12 2014 kl. 13:00

Eller rekvireres hos ved henvendelse til:

Naturstyrelsen, Vadehavet
Skovridervej 3, 6510 Gram
Tlf. 72 54 36 30
E-post: