Testvindmølle ved Husumvej - Drantum i Ikast-Brande Kommune

01-10-2014

Uhre Windpower I/S og Siemens Wind Power A/S ønsker at få tilladelse til at opstille en ny testmølle ved Husumvej, Drantum i Ikast-Brande Kommune. Den nye mølle er en opgradering af den testmølle, der står i området i forvejen.

Ikast-Brande Kommune ønsker mulighed for etablering af testpladser for vindmøller i kommunen. Kommunen har således besluttet at fremme planlægningen for opgradering af testpladsen ved Husumvej I Drantum for en vindmølle over 150 meter med tilhørende anlæg.

Den nye mølle får en totalhøjde på op til 185 m og vil blive rejst ca. 120 meter sydvest for den eksisterende 150 m høje mølle ved Husumvej. Den eksisterende mølle ved Husumvej vil blive nedtaget ved realisering af den nye mølle.

Sideløbende med udarbejdelse af VVM-redegørelsen udarbejder Ikast-Brande Kommune forslag til kommuneplantillæg og lokalplan. På Ikast-Brande Kommunes hjemmeside kan du læse mere om kommunens planlægning for vindmøllen.

2a-VVM-tidslinje-uden-screening-idefase.png

Sagens dokumenter

Idefase

Indkaldelse af ideer og forslag har været udsendt udsendt i offentlig høring frem til den 29. oktober 2014.

Anmeldelse

Indkaldelse af idéer og forslag

 

 

Lovstof

Reglerne om miljøvurdering er lidt forskellige, afhængig af om det drejer sig om planer eller konkrete projekter.

Læs mere om love og regler for miljøvurdering

Læs mere om love og regler for VVM