Udkast til afgørelse til NCC Roads om udvidelse af indvindingsmængden i området 548-AA Køge

02-10-2014

Naturstyrelsen sender hermed udkast til afgørelse om udvidelse af indvindingsmængden i fællesområde 548-AA Køge i høring.

Naturstyrelsen sender hermed udkast til afgørelse om udvidelse af indvindingsmængden i fællesområde 548-AA Køge i høring. Der må efter udkastet fremover indvindes 950.000 m³ årligt, dog således at den samlede indvundne mængde i området ikke må overstige 4,8 mio. m³.

Se udkast til afgørelsen her

Se miljøvurderingen

Høringsfristen er 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen, jf. råstoflovens § 26 b, stk. 1.  Frist for bemærkninger udløber således d. 31. oktober 2014.

Bemærkninger bedes sendt til Naturstyrelsen, så vidt muligt elektronisk på .”