Auktion 26. november 2014 - Indkaldelse af interessetilkendegivelser - frist 15. oktober 2014

17-09-2014

Naturstyrelsen afholder auktion over områder til råstofindvinding på havet to gange årligt. Næste auktionen planlægges til af blive afholdt den 26. november 2014. Der indkaldelse hermed interessetilkendegivelser forud for afholdelse af auktion. Frist den 15. oktober 2014.

Naturstyrelsen inviterer interesserede parter til at udpege de farvandsområder, der på baggrund af forventede behov, ønskes omfattet af auktionen den 26. november 2014. Frist for indgivelse af interessetilkendegivelser til Naturstyrelsen er den 15. oktober 2014. Læs mere om auktioner