Råstofindvinding i fællesområder i 2. kvartal 2014

30-09-2014

Naturstyrelsen har udarbejdet oversigt over indvinding i fællesområder per 30. juni 2014.

Naturstyrelsen har udarbejdet oversigt over indvinding i fællesområder per 30. juni 2014. Oversigten indeholder oplysninger om samlede mængder og samlede restmængder. Oversigten indeholder også oversigt over eventuelle årlige tilladte mængder og restmængder i 2014.

Der gøres opmærksom på, at den årlige tilladelsesmængde i 506-FA Nordby Bugt er opbrugt for 2014.

Endvidere gøres opmærksom på, at restmængderne i følgende områder er lille:

502-JA Hesbjerg Grund Syd

544-IA Stubberup Knold

548-AA Køge

554-AA Skovshoved

I disse områder anmoder styrelsen tilladelseshavere løbende om at indberette, når der indvindes.