Etablering af Vesterhav Nord Havmøllepark

05-05-2015

Etablering af Vesterhav Nord Havmøllepark. Forslag til Kommuneplantillæg med VVM redegørelse. Høringsfrist den 30. juni 2015

Naturstyrelsen offentliggør forslag til kommuneplantillæg

nr. 19 til Lemvig Kommuneplan 2013-2025

nr. 2 til Struer Kommuneplan 2013-2024

nr. 6 til Holstebro Kommuneplan 2013-2025

nr. 45 til Herning Kommuneplan 2013-2024.

Samtidigt udsender Naturstyrelsen og Energistyrelsen en vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for etablering af Vesterhav Nord Havmøllepark med tilhørende landanlæg i offentlig høring. Høringsfrist den 30. juni 2015.

Energistyrelsen og Naturstyrelsen er fælles VVM-myndighed for Vesterhav Nord Havmøllepark med tilhørende landanlæg. Naturstyrelsen er myndighed for de anlæg, der ligger på land. Naturstyrelsen er derfor ansvarlig myndighed for den kommende VVM-tilladelse for landanlæggene. Kommuneplantillægget som redegør for rammer og retningslinjer for landanlæggene, har Naturstyrelsen også myndighedsansvaret for. Energistyrelsen er myndighed forså vidt angår de anlæg, der ligger på havet. Energistyrelsen giver tilladelse til etablering af selve havmølleparken, søkabler m.v.

Der er udarbejdet en miljørapport med miljøvurdering af kommuneplantillægget. Da indholdet af miljørapporten i stor grad er sammenfaldende med kravene til en VVM-redegørelse, udgør VVM-redegørelsen også miljørapporten. VVM-redegørelsen beskriver den sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet af planens gennemførelse, og rimelige alternativer.

Se forslaget til kommuneplantillæg, miljørapport og VVM-redegørelse på www.Naturstyrelsen.dk (fanebladet annoncer) eller få materialet ved henvendelse til Naturstyrelsen, som også kan give yderligere oplysninger om projektet.

Som et led i offentliggørelsen af VVM-redegørelsen inviterer Energinet.dk til borgermøde, der afholdes:

Onsdag d. 20. maj kl. 19:00 – 21:00

Lemvig Gymnasium; Romvej 30, 7620 Lemvig

Frist for indsigelser og bemærkninger

Indsigelser og øvrige bemærkninger til planforslag og VVM-redegørelse kan sendes til Naturstyrelsen senest den 30. juni 2015. Naturstyrelsen og Energistyrelsen vil herefter tage endelig stilling til, om og under hvilke vilkår der i givet fald skal åbnes mulighed for at gennemføre projektet. Indsigelser og bemærkninger skal være skriftlige og sendes til:

Naturstyrelsen

Haraldsgade 53, 2100 København Ø

e-post: Obfuscated Email

Anfør venligst dit navn og adresse samt VVM for Vesterhav Nord Havmøllepark, j.nr. NST-131-00168.

VVM i høring:

Kommuneplantillæg til Lemvig, Struer, Herning og Holstebros kommuneplaner

VVM Del 0 Ikke-teknisk resume Vesterhav Nord

VVM Del 1 Indledning og baggrund Vesterhav Nord

VVM Del 2 Det marine miljø Vesterhav Nord

VVM Del 3 Miljøforhold på land Vesterhav Nord

VVM Del 4 Sammenfatning og konklusion Vesterhav Nord

Læs baggrundsrapporterne her