Etablering af Vesterhav Syd Havmøllepark

05-05-2015

Etablering af Vesterhav Syd Havmøllepark. Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse. Høringsfrist den 30. juni 2015

Naturstyrelsen offentliggør forslag til kommuneplantillæg nr.53 til Ringkøbing-Skjerns Kommuneplan 2013-2024.

Samtidigt udsender Naturstyrelsen og Energistyrelsen en vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for etablering af Vesterhav Syd Havmøllepark med tilhørende landanlæg i offentlig høring. Høringsfrist den 30. juni 2015.

Energistyrelsen og Naturstyrelsen er fælles VVM-myndighed for Vesterhav Syd Havmøllepark med tilhørende landanlæg. Naturstyrelsen er myndighed for de anlæg, der ligger på land. Naturstyrelsen er derfor ansvarlig myndighed for den kommende VVM-tilladelse for landanlæggene. Kommuneplantillægget som redegør for rammer og retningslinjer for landanlæggene, har Naturstyrelsen også myndighedsansvaret for. Energistyrelsen er myndighed forså vidt angår de anlæg, der ligger på havet. Energistyrelsen giver tilladelse til etablering af selve havmølleparken, søkabler m.v.

Der er udarbejdet en miljørapport med miljøvurdering af kommuneplantillægget. Da indholdet af miljørapporten i stor grad er sammenfaldende med kravene til en VVM-redegørelse, udgør VVM-redegørelsen også miljørapporten. VVM-redegørelsen beskriver den sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet af planens gennemførelse, og rimelige alternativer.

Se forslaget til kommuneplantillæg, miljørapport og VVM-redegørelse på www.Naturstyrelsen.dk (fanebladet annoncer) eller få materialet ved henvendelse til Naturstyrelsen, som også kan give yderligere oplysninger om projektet.

Som et led i offentliggørelsen af VVM-redegørelsen inviterer Energinet.dk til borgermøde, der afholdes:

Torsdag d. 21. maj kl. 19:00 – 21:00

Holmsland Idræts-og Kulturcenter, Bandsbyvej 2, Kloster, 6950 Ringkøbing

Frist for indsigelser og bemærkninger

Indsigelser og øvrige bemærkninger til planforslag og VVM-redegørelse kan sendes til Naturstyrelsen senest den 30. juni 2015. Naturstyrelsen og Energistyrelsen vil herefter tage endelig stilling til, om og under hvilke vilkår der i givet fald skal åbnes mulighed for at gennemføre projektet. Indsigelser og bemærkninger skal være skriftlige og sendes til:

Naturstyrelsen

Haraldsgade 53, 2100 København Ø

e-post: Obfuscated Email

Anfør venligst dit navn og adresse samt VVM for Vesterhav Syd Havmøllepark, j.nr. NST-131-00169.

VVM i høring

Følgebrev til forslag til kommuneplantillæg Vesterhav Syd Havvindmøllepark

Kommuneplantillæg til Ringkøbing-Skjerns kommuneplan

VVM Del 0 Ikke-teknisk resume Vesterhav Syd

VVM Del 1 Indledning og baggrund Vesterhav Syd

VVM Del 2 Det marine miljø Vesterhav Syd

VVM Del 3 Miljøforhold på land Vesterhav Syd

VVM Del 4 Sammenfatning og konklusion Vesterhav Syd

Læs alle baggrundsraporterne her